Zásady ochrany osobných údajov


1. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom osobných údajov je FLAPOINT S.R.O – prevádzkovateľ webovej stránky www.flapoint.sk, so sídlom: Špitálska 53, 811 01 Bratislava. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky – Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a s legislatívou Európskej únie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. V maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté a ktoré spracúvame.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD A ZDROJE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súčasná právna úprava nám umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona(teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať osobné údaje za účelom výkonu našej činnosti. Základom pre takéto spracúvanie osobných údajov sú príslušné právne predpisy vzťahujúce sa na našu činnosť. Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez udeleného súhlasu, spracúvame osobné údaje len na základe udeleného súhlasu. Spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom e-mailovej správy a súbory cookies, ktorých ukladanie ste povolili vo vašom prehliadači. Nezbierame a ani inak nespracovávame akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. ÚČEL A ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje spracúvame za účelom: - Merania návštevnosti a skvalitnenia služieb – prostredníctvom súborov cookies získavame údaje o návštevnosti našej webovej stránky, prezeraných informáciach a ďalšej aktivite na nej. Tieto údaje zbierame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom nastavení vo vašom prehliadači.

4. NAKLADANIE S OSOBNÝMI ÚDAJMI

Spracovaním osobných údajov poverujeme aj ďalšie subjekty – tzv. spracovateľov. Pri ich výbere dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré sú potrebné na výkon ich činnosti. Spracovatelia, s ktorými zdieľame osobné údaje sú povinní tieto údaje bezpečne uchovávať a používať ich iba na plnenie dohodnutej služby. Medzi spracovateľov, ktorých využívame patria:
- správca webovej stránky,
- poskytovateľ hostingovvých služieb,
- poskytovateľ nástrojov na analýzu webovej stránky.

5. DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV

Údaje, ktoré sme získali prostredníctvom súborov cookie spracovávame po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies – tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači.

6. PRÁVA PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Z dôvodu spracúvania vašich osobných údajov vám nasledujúce práva: - Nesúhlas so spracovaním osobných údajov pri použití nástrojov na analýzu webovej stránky môžete vyjadriť alebo vypnutím súborov cookies vo vašom prehliadači.
Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email.

7. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prijali sme všetky nevyhnutné opatrenia technického, personálneho a kontrolného charakteru, aby sme zabezpečili čo najvyššiu úroveň ochrany vašich osobných údajov. Osobné údaje v elektronickej forme ukladáme v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom.

Cookie pravidlá

Prostredníctvom cookies sa snažíme uľahčiť vám používanie našej webovej stránky. Na tejto podstránke sa dozviete, aké sú naše zásady používania cookies – ktoré informácie zhromažďujeme, ako ich používame a prečo ich potrebujeme ukladať.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v zariadení návštevníka. Webová lokalita si vďaka tomu na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Sú používané na väčšine webových stránok, poskytujú návštevníkovi lepšiu funkčnosť stránky.

Ako používame súbory cookie?
Na našich stránkach používame súbory cookie, aby sme zabezpečili návštevníkovi našej webovej stránky možnosť opätovne, jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa k nám vráti. Zbierame tiež rôzne štatistiky návštevníkov stránky, ktorými môžeme sledovať frekvenciu návštev určitého obsahu. Informácie zo súborov cookie sú prístupné len webovej stránke spoločnosti, ktorá ich vytvorila. Cookie súbor je len „pasívny“ súbor – neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet a pod.).

Súbory cookies, ktoré používame
Súbory cookie umožňujú našej webovej stránke zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na jej vzhľad alebo správanie. Ide napríklad o informácie o preferovanom jazyku alebo oblasti, v ktorej sa nachádzate, príp. vaše kontaktné údaje. Keď zadávate údaje prostredníctvom nášho kontaktného a dopytového formulára, súbory cookie sú nastavené tak, aby si zapamätali zadané údaje a použili ich pri budúcej korešpondencii.

Súbory cookie tretej strany
V niektorých špeciálnych prípadoch používame aj cookies poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť podrobne opisuje súbory cookie tretích strán, ktoré využívame.
Google Analytics – súbory cookie nastavené službou Google Analytics nám umožňujú sledovať, ako sa používatelia pohybujú v rámci našich stránok. Služba nám pomáha pochopiť, ako našu webovú stránku používate, aký dlhý čas na nej strávite a ktoré podstránky navštívite. Tieto informácie nám napomáhajú zlepšovať kvalitu našej webovej stránky.
Mapy Google – súbory cookie využívajúce službu Mapy Google nám umožňujú zobraziť mapy Google a funkcie na nich obsiahnuté.

Ako si skontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa vlastného uváženia. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Postupujte podľa pokynov v pomocníkovi prehliadača. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať správne.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované najmä prostredníctvom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:
-požiadať nás o informáciu, aké osobné údaje spracovávame,
-vyžiadať si vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
-požiadať nás o prístup k týmto údajom a ich aktualizáciu,
-požadovať vymazanie týcho údajov (spoločnosť údaje vymaže, pokiaľ ich odstránenie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi).

Adress

Flapoint s.r.o
Špitálska 53, Bratislava
811 01, Slovakia

Contacts

Email:
Skype:
Telegram:

Information

Я работаю онлайн. Используйте тот способ связи, который удобен для вас. Наиболее предпочтительный вариант: электронная почта.